Όροι Ασφαλείας & Προστασίας Δεδομένων

Όροι Ασφαλείας & Προστασίας Δεδομένων

Γενικοί Όροι


H εταιρεία About Cork Ι.Κ.Ε. είναι ο μοναδικός νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήματος fellos.gr και στο εξής όπου αναφέρονται About Cork ή fellos.gr θα εκλαμβάνονται ως ταυτόσημα.

Το fellos.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης πρωτότυπων προϊόντων φελλού. Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους, δίπλα από κάθε προϊόν, περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%). Οι τιμές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ η About Cork διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της About Cork προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της και ως σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικαιώματα και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε.

Ασφάλεια συναλλαγών


Γνωρίζουμε το ενδιαφέρον σας για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε και διαφυλάττουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και γι’ αυτό έχουμε φροντίσει να δημιουργήσουμε δικλείδες ασφαλείας για την προστασία τους. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας και θέλουμε να σας παρέχουμε σιγουριά για τις υπηρεσίες και την ασφάλεια που προσφέρουμε όσον αφορά στα προσωπικά σας στοιχεία και πληροφορίες. Λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν την ασφάλεια σας ελέγχουμε καθημερινά τον διαδικτυακό τόπο διασφαλίζοντάς τον από κάθε είδους κακόβουλη επίθεση.

Προσωπικά δεδομένα


About Cork, θέλοντας να ακολουθεί τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε καμιά αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση.

Η About Cork σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

Η About Cork δεν ευθύνεται για καμιά οργανωμένη επίθεση από  hackers με σκοπό την κλοπή προσωπικών στοιχείων χρηστών.

Ακόμα η About Cork  επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να ενημερώνει όλους τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία.

Επίσης μπορείτε όποτε θέλετε εφόσον υπάρχει λόγος να αλλάξετε ή να σβήσετε κάποια από τα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε γνωστοποιήσει ή να ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από αυτά (πχ διεύθυνση) με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του fellos.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν.2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως.

Newsletter – Ενημερωτικά δελτία


Το ηλεκτρονικό κατάστημα fellos.gr, δίνει στους χρήστες του τη δυνατότητα να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει η αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια μέσω του τηλεφώνου. Η About Cork δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Ακόμα οι χρήστες έχουν την δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

Cookies


Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies δεν θα ήταν δυνατόν να σας παρέχουμε υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι.

Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας μέσω του διαδικτύου έτσι ώστε να προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Όμως θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματος μας.

Τέλος, η About Cork  διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του site fellos.gr και οποιαδήποτε αντιγραφή αυτών, απαγορεύεται και διώκεται νομικά.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στo info@fellos.gr και στα τηλέφωνα 2109853452 και 6972883213    Δευτ. – Παρ.  09.00π.μ.– 15.00μ.μ..

SECURITY & DATA PROTECTION POLICY

General Terms


The company About Cork is the sole legal owner and administrator of the online store fellos.gr. Hereinafter, About Cork and fellos.gr shall be used interchangeably.

fellos.gr is an online store that sells original cork products. VAT (24%) is included in the prices indicated next to each product. The prices refer to the quantities that we have in stock, and About Cork reserves the right to change the prices at any moment.

Our primary concern is to cite the terms that govern the rights and obligations of About Cork, in order to inform our website’s visitors about their rights, and to provide them the best customer service possible in their search of our products.

Security of Transactions


We know how important it is for you that we securely manage and protect your personal data, therefore, we have diligently created safeguards for their protection. We value your trust and we want to provide you confidence in the services and security we offer regarding your personal data and information. We take your security seriously. This is why we check the website daily to protect it from any kind of malicious attack.

Personal Data


About Cork, wanting to comply with the principles of personal data protection provided by laws and international conventions will not make any unlawful and unauthorized use without your prior consent.

Under no circumstances About Cork shall disclose, publish, sell, exchange personal data and information that you entrust us. Exceptionally, your personal information may be disclosed by the company, always in compliance with the procedure provided for by law, when required by a public authority, court, etc.

About Cork assumes no responsibility for any organized attack by hackers with the intent to steal users’ personal information.

Furthermore, About Cork reserves the right to provide sales statistics to its suppliers, which in no case contain personal information.

Moreover, if there is a certain reason, you can at any time change or delete any of your personal information you have shared with us or cancel the use of some of them (e.g., your address) by filling out the relevant electronic form.

Applicable Law


All transactions you make through fellos.gr are governed by the international and European law that regulates issues concerning electronic commerce, as well as by the Law on Consumer Protection (Law 2251/1994) which regulates issues related to distance selling.

Newsletters

The online store fellos.gr, gives its users the opportunity to choose if they want to be notified about the new products available on the market and any other deals by sending newsletters via e-mail, to their postal address or by phone. About Cork will not abuse the above service. Moreover, the users may opt to stop receiving newsletters.

Cookies


In our online store we use cookies so that we have access to certain information every time you navigate in our store through a web browser. Without the use of cookies, it would not be possible to provide you with services such as: order status, personal settings, storage of items in the cart.

Cookies are alphanumeric files that we transfer to your computer’s hard drive over the Internet so that we can offer services like the ones mentioned above. In your browser settings you can prevent your browser from accepting new cookies or set it to ask you every time a new cookie is to be installed on your hard drive. However, you should know that if you choose to prevent cookies from being stored on your hard drive you will not be able to use some of the services of our store.

Lastly, About Cork reserves the copyright of the content of the website fellos.gr and any copying thereof is prohibited and prosecuted by law.

For any further clarification or information, you can contact us at info@fellos.gr, or by calling on +30 2109853452 and +30 6972883213, Monday – Friday 09.00 am – 15.00 pm.